Pomoč ob katastrofah

Na delu v žariščih revščine

Hrana, čista pitna voda, higienski artikli, obleka, zasilna bivališča: Ob katastrofah je v prvi fazi pomoči pomembno prizadetim zagotoviti preživetje in omiliti največjo stisko.Ti ukrepi pomagajo reševati ljudem življenje in lajšati njihovo trpljenje, zagotavljajo varstvo človeškega dostojanstva v katastrofah in po njih (v situacijah, ki jih je povzročila narava ali ljudje).Projekti za pomoč v sili temeljijo od vsega začetka na pomoči za samostojni dolgotrajni razvoj.Mednarodna mreža 162 Karitas organizacij v več kot 200 deželah omogoča, da so sodelavci in sodelavke Karitas takoj na mestu in žrtvam naravnih katastrof (ob povodnjih, potresih itn.) ali ob krizah in vojnih spopadih nemudoma in učinkovito pomagajo z nujno prvo pomočjo in nato z obnovo. S trajnim plačilnim nalogom nam v primerih krize omogočite, da moremo nemudoma finančno pomagati. Že z 20 evri na mesec morete konkretno in pomembno prispevati, da more Karitas žrtvam naravnih katastrof in konfliktov zagotoviti preživetje in jim omogočiti vrnitev v vsakdanjost.

  • natisni stran
  • pošlji povezavo
  •                                                                         
  • Twitter
  • Facebook
  • MySpace
  • Delicious
  • Digg!
Sie wollen helfen?

Werden Sie KatastrophenhelferIn!

Mag. Alexandra Blattnig

Kommunikation & Auslandsprojekte

Sandwirtgasse 2
9010 Klagenfurt

T 0463-55560-40
F 0463-55560-30
M 0664-806 488 125

a.blattnigping@caritas-kaerntenpong.at