WIR.gemeinsam / MI.skupno

Caritas-Begegnungswoche im Bezirk Völkermarkt / Teden srečanja Caritas v okraju Velikovec

Austausch zu sozialen Themen, generationenübergreifende Begegnungen, Gottesdienste sowie Bildungs- und Kulturveranstaltungen prägen diese Woche. Ein starkes Netz der Solidarität erhöht die Lebenszufriedenheit und die Lebensqualität aller Menschen in der Region. Dieses Netz möchten wir im Rahmen der Caritas-Begegnungswoche aufzeigen und festigen.

Močna mreža solidarnosti poveča zadovoljstvo v življenju in kakovost življenja vseh ljudi v regiji. Te mreže bi radi v okviru Tedna srečanja Caritas pokazali in utrdili. Izmenjava o socialnih temah, medgeneracijska srečanja, bogoslužja kot tudi izobraževalne in kulturne prireditve zaznamujejo ta teden.


Im Rahmen der Begegnungswoche wird Dir. Marketz die Caritaseinrichtungen Werkstatt Florian, Haus Josef, die Kindergärten Griffen und Völkermarkt sowie den Gregorhof besuchen.

V okviru Tedna srečanja bo ravnatelj Marketz obiskal Caritas ustanove Delavnico Florian, Hišo Jožef, otroška vrtca v Grebinju ter Velikovcu in Gregorhof.

Ohne dich kein WIR! Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein. / Brez TI ne obstaja MI. Prisrčno te vabimo mi, da si z nami tudi ti!

Aktionen und Möglichkeiten zu Helfen / Akcije in možnosti, kako pomagati

Welttag der Armen / Svetovni dan revnih

"Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten", in diesem Sinne haben wir einige Ideen für konkrete Taten & Begegnung in einer Broschüre gesammelt.

„Ne ljubite z besedami, ampak z dejanji“, v tem smislu smo v brošuri zbrali nekaj idej in pobud za konkretna dejanja & srečanja.

Elisabethsammlung / Elizabetina nabirka

Durch die jährlich im November stattfindende Elisabethsammlung unterstützt die Caritas in Not geratene Familien in Kärnten.

Caritas z letno Elizabetino nabirko v novembru podpira družine v stiski na Koroškem.

Weiterführende Informationen / Nadaljnje informacije

Caritas-Teeverkauf / Prodaja Caritas čaja

Kaufen Sie den Caritastee zugunsten der Inlandshilfe. Die Teepackungen sind zum Preis von € 3,90 pro Stück erhältlich.

Kupite Caritas čaj in omogočajte tako pomoč v naši deželi. Embalaže s čajem lahko kupite za € 3,90 po kosu.